3 Comments

Dalo by sa trvrdiť, že základné zručnosti gramotnosti deti odkukávajú od rodičov? Že napodobňujú tie činnosti a učia sa ich dnes prirodzene? Ja osobne mám dojem, že čítať, počítať a písať by sa deti DNES naučili bez školy lepšie a s menším stresom.

Expand full comment