4 Comments

Ďakujem za odporúčanie a hlavne za super tému 👍

Expand full comment

Ďakujem za skvelý vzhľad. 🙏🏽 Bude dakedy aj rozbratie toho, ako učiť čítať a písať efektívne?

Expand full comment