5 Comments
Mar 8, 2023Liked by Robert Chovanculiak

Vynikajúco vystihnutá podstata. Páči sa mi myšlienka pozvolného uvoľnenia zovretého systému na voľnejší. Sám som priaznivcom slobodnej školy a snažím sa ohnúť aktuálny školský systém v mojich hodinách tak, aby bol viac voľnejší: žiaci spolupracujú, ak píšu test, v ktorom musia opísať slovne, aké majú ťažkosti. Niekedy skúšam žiakov vziať si písomky domov a doniesť na ďalší deň. Snažím sa z toho urobiť miesto, kde im ukážem, že matika je hodná preskúmania, hoc nemusia všetkému rozumieť.

Takže možno ani netreba samouku, za čo by som hlasoval hneď. Možno stačí, ak by učitelia uvoľnili stáročiami vytvorené dogmy a zbavili sa strachu, že bez toho alebo hentoho by decká nič nevedeli.

Áno, spočiatku by to tak bolo, že by boli ako odtrhnutí z reťaze. Ale časom…

👏🏽👏🏽👏🏽

Expand full comment
Dec 12, 2022Liked by Robert Chovanculiak

Dobrý deň,

mne osobne sú sympatické myšlienky českého politológa Petra Robejška. V krátkosti parafrázované:

Systém je možné zmeniť zvonka napr. násilne, vzdelaný človek to však odmietne. Zvnútra - potrebné vynaložiť príliš veľa úsilia s neistým výsledkom. Tretia možnosť - vytvoriť si paralelne fungujúci systém podľa vlastnej predstavy.

V súčasnom systéme vzdelávania našich detí nám s manželkou najviac vyhovuje domáce vzdelávanie. Má to svoje pre aj proti, ale budovanie vzťahu rodič-dieťa (a s tým súvisiace vo Vašej terminológii ZSC) má v našom ponímaní prednosť pred "plnením príkazov" školského systému.

K otázke, ktorých predmetov by sa rodičia vzdali, je podľa môjho názoru otázkou preferencií a spôsobu života daného rodiča/rodiny. Rodina žijúca hudbou a s deťmi hudobne nadanými nebudú mať problém vzdať sa matematiky, fyziky. A je to podľa môjho názoru správne. Ešte pred 7-8 rokmi by som sa vo vzdelávaní mojich detí len ťažko vzdával výučby matematiky, fyziky. Dnes je to inak.

Dieťa by malo objaviť vnútornú motiváciu vo vzdelávaní a s tým súvisiace naplnenie vlastného života.

Pravolub Rokošan

Expand full comment