4 Comments

Dobrý deň, prečítala som si viacero Vašich článokov a rozhodne sú k premýšľaniu veľmi podnetným materiálom. Zaujímala by ma jedna vec: Pán Geary vo svojej zalinkovanej štúdii píše: " the working memory and problem-solving competencies that support the use of autonoetic mental models define the core of general fluid intelligence." Zároveň pána Gearyho staviate do opozície k p. Grayovi. Nevidím rozpor. Aj tieto kompetencie si predsa dieťa osvojí prirodzene voľnou hrou v zmiešanom kolektíve v pripravenom prostredí. Nie je mi jasné kde si v tejto veci oponujú. Môj pohľad je, že skutočne je dnešná práca pre deti menej transparentná, keďže sa odohráva na miestach deťom neprístupných alebo v skrytosti "za počítačom", ale to len kladie väčšie nároky na to, aby sme prostredie deťom vhodne pri/upravili a priblížili a snažili sa tak o väčšiu transparentnosť, ale neznamená to, že si títo páni odporujú. Skôr len p. Geary upozorňuje na nástrahy/nedostatky tzv. paleovzdelávania v dnešnej dobe, ktoré sa ale do istej miery dajú korigovať. Vedeli by ste ma poopraviť, ak/kde sa mýlim? Vopred Vám ďakujem za odpoveď (možno v ďalšom celom článku ;)).

Expand full comment

Vynikajúci text, ďakujem zaň 🙂

Expand full comment