4 Comments

Prosím Vás, existuje štúdia, ktorá sa venuje vplyvu metódy priamych inštrukcií na motiváciu? Moja skúsenosť (chápem obmedzenosť empirickej skúsenosti jednotlivca...) mi skôr vraví, že inštrukcia vo chvíli, kedy o ňu nestojím (či som dieťa alebo dospelý, či ide o nezáujem alebo len to, že chcem na to prísť sám), vie byť skôr kontraproduktívna nech ide o akokoľvek dobre mienenú "radu". Zato vo chvíli, kedy som v situácii, že CHCEM inštrukciu/radu/návod, to môže byť naozaj akcelerujúcim prvkom v naučení sa niečoho. Takisto mám dojem, že je dosť podceňovaný proces, ktorým musím prejsť, aby som si niečo osvojil (skúšanie, hľadanie), počas ktorého si osvojujem zasa iné zručnosti a pestujem iné vlastnosti. Čo si o tom myslíte?

Expand full comment

Ďakujem za spomenutie môjho NWL :)

Expand full comment