Dobrí ľudia v zlých časoch #5

Evolúcia altruizmu, občianska spoločnosť na steroidoch, páví chvost, richfunding, 7 vakcín, 7 fabrík a jedná zlá správa.

Read →