3 Comments

Chvala Bohu, že svet nieje len o ekonómii a trhovej efektivite, lebo keby prístup k odborom ktoré niesú tak ziskové (umenie, zdravotníctvo atď) ovplyvnil váš model, svet by bol asi menej krajším :-)

Expand full comment